Náhradní plnění

Pro zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci platí podle ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb. povinnost zaměstnávat 4 % podíl osob se zdravotním znevýhodněním. Jednou z možností, jak tento podíl naplnit, je odběr služeb a výrobků od subjektů s více než 50% podílem zaměstnaných osob se zdravotním znevýhodněním. Protože naše společnost takovým subjektem je, můžeme svým zákazníkům nabídnout možnost uplatnění náhradního plnění podle uvedeného zákona.

Můžeme Vám rovněž smluvně rezervovat část našeho limitu, do kterého můžeme poskytnout plnění všem svým odběratelům.

 REFERENCE

Ukázky naší práce

Kontaktujte nás

+420 724 300 501
info@gravograf.cz